June 2022

นักจิตวิทยาสำรวจความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างอัจฉริยภาพออทิสติก

นักจิตวิทยาสำรวจความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างอัจฉริยภาพออทิสติก

หนังสือเล่มใหม่ท้าอัจฉริยะรุ่นเยาว์อาจแจ้งการศึกษาความผิดปกติของพัฒนาการ ในปี 1998 Joanne Ruthsatz เดินทางไปลุยเซียนาเพื่อพบกับอัจฉริยะด้านดนตรีอายุ 6 ขวบ Ruthsatz ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในขณะนั้น หวังว่าจะประเมินเด็กชายคนนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานของเธอ “การค้นพบการทำงานภายในของจิตใจอัจฉริยะ” ขณะพักจากการทดสอบวิชาของเธอ Ruthsatz ได้พบกับลูกพี่ลูกน้องของเด็กชายซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ไม่ใช้คำพูดที่มีความหมกหมุ่น...

Continue reading...